VNSTAT - IMPORT/EXPORT DATA TO NEW SERVER


VNSTAT - KIỂM TRA, THEO DÕI BĂNG THÔNG CỦA MÁY CHỦ.Do chuyển web qua server mới, và yêu cầu đặt là phải giữ lại dữ liệu theo dõi băng thông trên server cũ.

Việc này thực hiện khá đơn giản:

#systemctl stop vnstat

hoặc #service vnstat stop


(*) Copy /var/lib/vnstat/eth0 (server-old)  to server-new

#systemctl start vnstat
hoặc #service vnstat start

(*)Trường hợp 1: Nếu card mạng server cũ và server mới đều cùng tên là eth0 thì mọi việc xem như đã hoàn tất.
(*)Trường hợp 2: tên card mạng của 2 server khác nhau!
server-old: eth0
server-new: eth1

=> Thực hiện đổi tên card mạng trên server-new:

Change Network Interface Name:

Sửa eth1 thành eth0:
 
#vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

## cd etc/sysconfig/network-scripts/
# mv ifcfg-eth1 ifcfg-eth0

 Copy /var/lib/vnstat/eth0 (server-old)  to server-new

 #reboot

#ifconfig -a

Good luck. :)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.