Tool kiểm tra, giám sát và phân tích database Oracle miễn phí


Tình cờ phát hiện ra cái tool để monitoring, healh check cơ sở dữ liệu Oracle hoàn toàn miễn phí & cực kỳ trực quan nên share luôn.


Tool này dùng cho Oracle DBAS và Colsultants, chú trọng vào việc phân tích performance.

Tính năng:

 • Instant access to important database views vital for DBAs and consultants
 • Retrieved data in Mumbai can be slices and dices in various ways (sorting, filtering, grouping, group arithmetic, etc.)
 • Visualization of data in graphs
 • SQL console window inducing support for bind variables
 • Executions plans for SQL statements from cursor cache, through EXPLAIN PLAN or through DBMS_XPLAN from the Mumbai SQL console window
 • Retrieve alert.log and trace files from the database server to Mumbai and process/analyze them there.
 • Start and stop 10046 traces for any session or process and trace the statements from your SQL console session with just a few clicks
 • Powerful 10046 trace file viewer if you need to dig into the details of a TKPROF or OraSRP report. OraSRP reports can be generated from within Mumbai.
 • Heap dump analyzer that aggregates data from trace files
 • Instant connections to DB server with RDP, putty or WinSCP
 • Run snapper from within Mumbai and let Mumbai visualize the data collected by snapper
 • Analyze Statspack or AWR data, e.g. to find interesting intervals for further analysis
Một vài hình ảnh:


Download
version 3.1.1 (released September 21st, 2016)

Nice day!  


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.