[VB.NET] QUẢN LÝ VNC

Như tiêu đề hôm nay tôi nghiên cứu Tools Quản Lý VNC viết bằng VB.NET. Lưu ý phải được cài VNC trước.

CÁC GIAI ĐOẠN

  1. Tạo chức năng kết nết VNC bằng 1 cú click. (*)
  2. Tạo chức năng gửi nhận File giữa Server/Client VNC.
  3. Gửi nhận File cho tất cả các PC trong hệ thống


CODE
SỰ KIỆN NÚT BẤM

    Private Sub ConnetVNC(sender As Object, e As EventArgs) Handles PC1.Click, PC2.Click, PC3.Click, PC4.Click, PC5.Click, PC6.Click, PC7.Click, PC8.Click, PC9.Click, PC10.Click, PC11.Click, PC12.Click
        , PC13.Click, PC14.Click, PC15.Click

        Dim ipN As String
        'tùy ip của hệ thống các bạn mà điền ở đây VD của tôi là 192.168.1.x
        'sender.Name.Substring(3) tôi đặt tên các các nút là PC1,PC2,...PC15, lệnh này sẽ lấy các số theo sau PC
        ipN = "192.168.1." & sender.Name.Substring(2)
        'Gửi ip đến SUB SendIpToVNC
        SendIpToVNC(ipN)
    End Sub
  
SUB SENDKEY

    Sub SendIpToVNC(PCiP As String)
  
        Dim strCopyMe As String = POSiP
        Clipboard.SetDataObject(strCopyMe)
      
        'Gọi chương trình VNC ở đây tôi dùng UltraVNC nhớ copy file chạy VNC với chương trình, không các bạn ghi rõ đường dẫn VD: System.Diagnostics.Process.Start("C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\vncviewer.exe")
      
        Dim p As System.Diagnostics.Process = System.Diagnostics.Process.Start("vncviewer.exe")
      
        'Lệnh này sẽ đợi đến khi có hộp thoại VNC sẽ paste IP vào.
        p.WaitForInputIdle()
        SendKeys.Send("^V")
      
        'Lệnh này tương đương bấm phím Enter.
        p.WaitForInputIdle()
        SendKeys.Send("~")
      
        'Lệnh này tương đương với việc Copy Paste Pass đăng nhập UltraVNC đến các PC.
        p.WaitForInputIdle()
        SendKeys.SendWait("NhapPassVaoDay")

        p.WaitForInputIdle()
        SendKeys.SendWait("~")
    End Sub
  
Vì chỉ mới nghiên cứu nên Tools chỉ ở mức chạy được. Một số trường hợp UltraVNC bị delay các lệnh SendKeys sẽ lệch. Mọi ý kiến đóng góp sẽ giúp cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Cảm ơn các bạn

Ở bài tiếp theo sẽ tôi thử tính năng gửi nhận File giữa Server/Client VNC.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.